Dana Kodermac

Po končani maturi na Umetniški gimnaziji v Novi gorici sem se vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer Oblikovanje vizualnih komunikacij. Leta 2016 sem diplomirala s končno oceno 10/10 in pohvalo. Veselje do ustvarjanja sem našla v slikarstvu, ilustraciji in fotografiji. Drugi interesi pa zajemajo tudi znanstveno fantastiko, računalniške igre in v vsem zanimivem in nenavadnem. After graduating with praise in the Gymnasium of Arts in Nova Gorica, I enrolled at the Academy of Fine arts and Design in Ljubljana, Department of Graphic Design, where I had the opportunity to learn and grow as an artist.I graduated with praise in 2016. My desire to create found it's outlet in painting, illustration and photography. My other interest lie in science fiction, computer games and all things interesting and unusual.